Velkomen til Herøy Vasslag Sa

"Alltid rikeleg og reint drikkevatn til alle"

24/7 Vakttelefon

Vår vakttelefon  er betjent døgnet rundt! Har du spørsmål om driftsforstyrrelsar, 

kontakt  oss på  911 83 388

Bli abonnent!

For å bli abonnent i vasslaget, må du fylle ut innmeldingsblankett.

Den finn du her

E-faktura / Avtalegiro

Vi oppmodar alle som nyttar nettbank for betaling av sine rekningar å inngå avtale om E-faktura kombinert med Avtalegiro.

Servicevarsling

Vi nyttar SMS for varsling av leidningsbrot, kokepåbod mm. 

Klikk her og se om du er registrert for varsling

Nyttig informasjon

Om Vasslaget

Rammevilkår for drifta av Herøy Vasslag: Drikkevatn er vårt viktigaste næringsmiddel, og drikkevassforsyninga er frå 01.01.2004 underlagt Lov om matproduksjon og mattryggleik (Matlova). 

Les mer ...

Gebyrregulativ

Årmøtet gjer vedtak om gebyrregulativ gjeldande for etterfylgjande år.

Årsgebyret er samansett av “Abonnementsgebyr” (fast årleg) og “forbruksgebyr” (stipulert eller etter målar).

Les mer ...

Vedtekter og reglement

Det er Årsmøtet som vedtek vedtekter og reglement. Vedtektene vart sist revidert på Årsmøtet 26. april 2018.

Reglementet vart sist revidert på Årsmøte 13.mai 2020. 

Les mer ...

Arkiv

Årsregnskap

Referat

Årsmeldinger

Våre tilsette

Styret består av

Per-Arne Gjerdsbakk

Styreleiar på val 2022

June Rooney

Styremedlem På val 2022

Roar Aasen

Styremedlem på val 2022

Olaug Andreassen

Nestleiar styre på val 2023

Arne Sævik

Styremedlem på val 2023

Hans Karsten Voldsund

Varamedlem på val 2023

Andreas Kvalsund

Varamedlem på val 2023

Silje Smådal

Varamedlem på val 2022

Valnemd består av

Asbjørn Magnar Moltumyr

Valnemnd på val 2022

Vidar Hungnes

Valnemnd på val 2023

Kristin Helsem Sævik

Valnemd på val 2022

Per Bjørnar Dale

Valnemnd på val 2023

Knut Arvid Kvalsvik

Valnemnd på val 2023

Fyll ut skjemaet under for å kome i kontakt med oss

(SMS fungerer ikkje på våre vakt- og kontakttelefonar)

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.